Публічна оферта (салони)

Дата публикації: 27 липня 2020

Дата оновлення: 5 жовтня 2020

Ми створили цей сайт задля того, щоб полегшити взаємодію салонів краси із своїми вже існуючими чи потенційними клієнтами на території України. Крім цього, використання нашого сайту дає можливість користуватись безкоштовно CRM-програмою, яка повністю автоматизує організацію графіку, клієнтські записи та допомагає контролювати фінанси.

Ми намагаємось полегшити ведення бізнесу у б'юті індустрії.

1. Терміни, що використовуються

Компанія - ТОВ «АЙБЬЮТІ», код ЄДРПОУ: 42693313, що зареєстроване за адресою 01015, м.Київ, провулок Памви Беринди, буд. 6, в особі Смірнова Ростислава Володимировича, що надає Послуги через Платформу відповідно до цього Договору.

Платформа - веб-сайт https://ibeauty.ua/salons, весь його контент та посилання.

Послуги - послуги з розміщення на Платформі інформації щодо Сервісу Користувача.

Зареєстрований Користувач (Користувач, Салон, Майстер) - особа, що пройшла процедуру реєстрації на Платформі, а також додала до Особистого кабінету інформацію щодо Сервісу Користувача.

Сервіс Користувача (Сервіс) - детальний опис послуг, їх перелік та вартість, кількість спеціалістів та їх класифікація (за наявністю), фото- та відео-матеріали Салону, а також результатів послуг, що надаються Користувачем у приміщенні Салону. Майстер має право надавати послуги у Салоні, у своєму власному приміщенні, а також здійснювати виїзд особисто до Клієнтів, про що повідомляється на Платформі.

Клієнт - фізична особа, що пройшла процедуру реєстрації через мобільний додаток або Платформу Компанії або авторизувалася через Facebook, у якості споживача послуг та замовила Сервіс Користувача через Платформу Компанії.

Замовлення - резервація Клієнтом відповідного Сервісу Користувача та оплата його через Платформу.

Особистий кабінет - особиста сторінка Користувача на Платформі, доступ до якої має тільки Зареєстрований Користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до Особистого Кабінету, тобто через логін та пароль, у якому розміщується інформація щодо Сервісу Користувача.

Акцепт - надання Користувачем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Салон - особа (фізична / юридична), що пройшла процедуру реєстрації на Платформі, а також додала до Особистого кабінету інформацію щодо Сервісу Салону.

Спеціаліст - фізична особа, що здійснює свою професійну діяльність у приміщенні Салону та інформація щодо діяльності якої розміщується Салоном на Платформі.

Сервіс Салону (Майстра) - перелік б'юті послуг, що надаються Салоном (Майстром) та їх вартість.

Майстер - фізична особа, що пройшла процедуру реєстрації на Платформі, додала до Особистого кабінету інформацію щодо свого Сервісу. Майстер має право надавати послуги у Салоні, у своєму власному приміщенні, а також здійснювати виїзд особисто до Клієнтів, про що повідомляє на Платформі. У цих Правилах Користування Платформою визначення “Майстер” та “Салон” використовуються у тотожньому значенні.

2. Загальні положення

2.1. Компанія розміщує цей Публічний Договір про надання Послуг (далі Умови користування сайтом, Умови або Договір) на сайті https://ibeauty.ua/salons#, на цій сторінці. Згідно ст. ст. 633, 638, 641, 642 Цивільного Кодексу України, цей Договір є Публічною офертою (Умовами), і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов, будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, що користується Платформою, зобов'язується виконувати та притримуватись положень цього Договору.

2.2. У разі прийняття цього Договору Користувач підтверджує, що він цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку Компанією своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, підтвердження Замовлень Клієнта, а також якісного надання Послуг. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом терміну, що встановлюється Політикою Конфіденційності Компанії. З положеннями щодо того, як Компанія збирає, використовує, обробляє, зберігає та захищає персональні дані Користувачі можуть ознайомитись у розділі Політики Конфіденційності.

2.3. Якщо Ви не згодні з положеннями цих Умов користування повністю або частково, або не маєте достатнього обсягу дієздатності для користування Платформою, або Послугами, будь ласка, не використовуйте і покиньте Платформу.

3. Предмет Договору

3.1. Компанія зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором надати Користувачу оплатні Послуги через Платформу, а Користувач зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, оплатити Послуги та отримати їх в повному обсязі.

3.2. Заключення цього Договору проводиться шляхом беззастережного приєднання Користувача до цього Договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Користувачем умов цього Договору, після введення реєстраційних даних у розділі “Співпраця” на Платформі. Надалі заперечення від Користувача щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Компанію від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього Договору.

3.3. Місцем заключення даного Договору визначається місцезнаходження Компанії.

4. Порядок використання Платформи та отримання Послуг

4.1. Реєстрація на Платформі

4.1.1. Для того, щоб отримувати Послуги через Платформу, користувачу необхідно пройти процедуру реєстрації, заповнивши відповідну реєстраційну форму у розділі “Співпраця” та вказати в ній необхідні дані. Реєстрація на Платформі є безкоштовною.

4.1.2. У процесі реєстрації Користувачу необхідно вказати наступну інформацію: місцезнаходження (адреса) Салону, його найменування, кількість співробітників (спеціалістів), електронну адресу, контактний номер телефону, своє ім'я та пароль. Після заповнення усіх необхідних даних Компанія надсилає на вказану електронну адресу лист. У листі міститься посилання, за яким Користувач повинен перейти, аби підтвердити дані та завершити процедуру реєстрації.

4.1.3. Користувач зобов'язується надати достовірну, повну і точну інформацію. Компанія не несе відповідальність за точність та достовірність інформації, що надається Користувачем при реєстрації та при наданні інформації через Особистий кабінет.

4.1.4. Користувач зобов'язується не передавати третім особам свої персональні дані, вказані при реєстрації (логін і пароль) для входу / ідентифікації на Платформі, і несе повну відповідальність за втрату, зникнення або передачу іншими способами персональних даних, а також за наслідки, пов'язані з даними діями.

4.1.5. Користувач зобов'язується негайно повідомити Компанію про будь-які випадки несанкціонованого використання його Особистого кабінету (в т.ч. використання логіну / паролю). До моменту, коли Компанія отримає від Користувача повідомлення про несанкціоноване використання його Особистого кабінету, відповідальність за всі дії, які здійснюються у Особистому кабінеті Користувача, несе виключно Користувач.

4.1.6. З моменту заповнення відповідної реєстраційної форми на Платформі, Користувач погоджується, що його дані будуть використовуватися відповідно до цих Правил користування Платформою та Політики Конфіденційності Компанії.

4.1.7. Після проходження процедури реєстрації на Платформі, Користувач автоматично погоджується на отримання інформаційних та технічних повідомлень, в тому числі рекламних повідомлень від Компанії на вказану адресу електронної пошти. Користувач має право відмовитися від отримання рекламної інформації без пояснення причин такої відмови, повідомивши про це Компанію, після отримання листа, перейшовши за відповідним посиланням або письмово, на електронну пошту Компанії.

4.2. Порядок користування Особистим Кабінетом

4.2.1. Після завершення процедури реєстрації Користувач повинен додати до Особистого кабінету інформацію щодо опису Салону та свого Сервісу. Компанія, протягом 1 (одного) робочого дня перевіряє таку інформацію. У разі, якщо Користувач завантажить недостовірну, клеветніцьку, образливу або інформацію, що порушує релігійні, моральні, етичні або інші особисті права третіх осіб, Компанія залишає за собою право видалити таку інформацію та заблокувати доступ Користувача до Платформи.

4.2.2. У разі виникнення питань щодо процесу додавання інформації щодо Сервісу Користувача до Особистого кабінету, Користувач може звернутися до Компанії шляхом відправлення повідомлення на електронну адресу Компанії. За погодженням із Користувачем, Компанія самостійно може додати інформацію щодо Сервісу Користувача до його Особистого кабінету, але у такому випадку, Користувач повинен надати усю необхідну інформацію Компанії. Компанія не несе відповідальність за достовірність та якість наданої інформації щодо Сервісу Користувача.

4.3. Порядок отримання Послуг

4.3.1. Задля якісного отримання Послуг Користувачем, Користувач зобов'язаний не рідше ніж 1 (один) раз на день оновлювати інформацію про вільний час стосовно кожної послуги у Салоні, а також оновлювати (у разі зміни) інформацію щодо Сервісу, а саме вартість відповідної послуги, їх обсяг. Компанія не несе відповідальність за актуальність та оновлення такої інформації.

4.3.2. Після того, як Клієнт здійснить Замовлення через Платформу, Користувач отримує системне повідомлення на електронну пошту, що була вказана при реєстрації з необхідністю підтвердження Замовлення. Підтверджуючи Замовлення Клієнта, Користувач підтверджує, що саме за цим Клієнтом була зарезервована відповідна дата, час та обраний Сервіс.

4.3.3. Для підтвердження Замовлення або обговорення його деталей, можно вибрати функцію “дзвінок для підтвердження”. Підтвердження Замовлення буде здійснюватись одразу у телефонному режимі.

4.3.4. У разі, якщо Користувач не підтверджує Замовлення, Компанія може відправляти на вказану Користувачем електронну адресу нагадування щодо необхідності підтвердження або необхідності зателефонувати Клієнтові. Компанія може відправляти Користувачеві пуш та системні нагадування.

4.3.5. Додатково Компанія може інформувати про Користувача (Салон) та його Сервіс. Таке інформування розміщується через особисті сторінки Компанії у соціальних мережах (Facebook, Instagram та інші). Компанія у такій рекламі використовує лише інформацію, фото- та відео-матеріали, що були розміщені у Особистому Кабінеті Користувача. Такий вид інформування є безкоштовним для Користувача.

4.3.6. Після надання Клієнту відповідного Сервісу, Клієнт може поставити загальну оцінку Салону, Сервісу або окремому спеціалісту, що потім формується у рейтинг, а також написати відгук через Платформу. Рейтинг може впливати на популярність Користувача, а також дає можливість увійти до складу найкращих Користувачів на Платформі.

4.3.7. Користувач має право здійснювати запис Клієнтів самостійно, що звернулися до Користувача напряму (без використання Платформи) на вільний час для надання послуг Користувача, окрім вільного часу, що зазначений на Платформі. Клієнт, що оформив замовлення через Платформу, може бути обслугований Користувачем лише за участі і проведення оплати через Платформу.

4.3.8. Після отримання Користувачем системного повідомлення про Замовлення Клієнта, Користувач зобов'язаний надати підтвердження такого Замовлення і продовжити надання послуг відповідному Клієнту через Платформу. Надання послуг Користувачем Клієнту, що робив Замовлення через Платформу, але не сплатив і звернувся до Користувача напряму, без участі Платформи є грубим порушення цього Договору. За наявності такого порушення зі сторони Користувача, Компанія залишає за собою право на дії, визначені п. 7.2. цих Правил

4.3.9. У випадку, коли Користувач самостійно, без попередження Клієнта та Платформи збільшує вартість Замовлення (наприклад, змінює Спеціаліста) або відповідного Сервісу, Клієнт не зобов'язаний здійснювати доплату за таке Замовлення та/або Сервіс.

4.3.10. Розрахунки між Компанією та Користувачем здійснюються у порядку встановленому п. 5 цих Умов.

5. Порядок оплати Послуг

5.1. Ціна цього Договору дорівнює 15% від загальної суми Замовлень Клієнтами відповідно до цін Сервісу Користувача, що містяться в його Особистому кабінеті.

5.2. Для здійснення взаєморозрахунків Користувач у Особистому кабінеті повинен вказати свої банківські реквізити.

5.3. Після того, як Користувач надав Сервіс Клієнту на його рахунок в особистому кабінеті буде автоматично здійснено переказ коштів у розмірі 85% від вартості Замовленого Сервісу. Щоденно о 9:00 автоматично на рахунок Користувача через платіжну систему Fondy надходить виплата на вказану ним карту. Для того, щоб вивести кошти з балансу, актуальна карта повинна обов’язково бути прив’язана до профіля. Платіжна система Fondy при здійсненні транзакцій стягує комісію у розмірі 2,5% від вартості платежу. Компанія бере на себе обов'язок сплачувати таку комісію при здійсненні кожної транзакції.

5.4. За умови, якщо автоматичний переказ коштів за надання Сервісу Користувачем було перервано, або кошти не були зараховані на рахунок Користувача з інших технічних причин, застосовуються положення щодо завершення оплати грошових переказів, що визначені і надаються службою підтримки платіжної системи Fondy.

5.5. Усі розрахунки між Компанією, Користувачем та Клієнтами здійснюються у національній валюті України - гривні.

6. Оплата скасованого Замовлення та умови повернення

6.1. У випадку, коли Замовлення скасовується Клієнтом самостійно за 2 (дві) години, (або менше) до початку надання Сервісу, Компанія стягує з Клієнта штраф у розмірі 50 грн. (15% з яких залишається на рахунку Компанії і 85% направляється на реквізити Користувача), після чого залишок від сплаченої суми повертається на рахунок Клієнта. Вартість замовлення, скасованого більше, ніж за 2 години повертається Клієнтові повністю.

6.2. У випадку, коли скасування Замовлення здійснюється Користувачем менше, ніж за три години, Компанія залишає за собою право знизити рейтинг Користувачу, унеможливити здійснювати нові Замовлення до Користувача, відмовити Користувачу у доступу до Платформи та/або заблокувати його до з'ясування обставин та на необмежений строк. Вартість Замовлення повертається Клієнту у повному обсязі. У разі, якщо Користувач не може надати обрану послугу Сервісу Клієнту у зарезервовану дату та час, попередньо не повідомивши про це Клієнта та Платформу, Користувач особисто несе відповідальність за повернення коштів та врегулювання претензій із Клієнтом.

6.3. Перенесене Клієнтом Замовлення сплачується так, якби Сервіс щодо такої було надано вчасно та у порядку встановленому п. 6.1. цього Договору.

7. Права та обов'язки Компанії

7.1. Основним обов'язком Компанії є надання послуг користування Платформою і доступу до Послуг Користувачам.

7.2. При порушенні положень цих Правил Користувачем, Компанія має право обмежити або припинити доступ Користувача до Платформи та/або Послуг в будь-який час, не повідомивши попередньо Користувача про це. Компанія не несе ніякої матеріальної чи моральної відповідальності перед Користувачами в разі такого обмеження або зупинення.

7.3. Компанія має право здійснювати розсилання повідомлень на електронну адресу Користувачів, вказану при реєстрації, організаційно-технічну, інформаційну, рекламну або іншу інформацію, що не порушує чинне законодавство України.

7.4. Компанія зобов'язана не використовувати в незаконних цілях і не розкривати третім особам конфіденційну і особисту інформацію Користувача, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Компанії в силу законодавства України.

7.5. Компанія має право в будь-який час в односторонньому порядку змінити ці Правила повністю та/або деякі його положення. Оновлені Правила розміщується на Платформі із зазначенням дати оновлення. Компанія зобов'язана повідомляти Користувачів про внесення зміни шляхом інформування. Способи інформування: SMS-оповіщення та/або повідомлення по електронній пошті та/або push-оповіщення. Користувач бере на себе обов’язок самостійно ознайомлюватися з оновленнями. Продовження Користувачем користування Послугами після дати публікації змінених Правил є фактом надання Користувачем згоди та його повне та безумовне прийняття (акцепт) зміненої редакції Правил.

7.6. Компанія має право використовувати будь-яку інформацію з Особистого кабінету Користувача (враховуючи фото- та відео-матеріали, описи Сервісу, ціни Послуг, на що Користувач дає невиключну ліцензію без права передачі) задля рекламування Користувача через особисті акаунти у соціальних мережах.

7.7. Компанія зобов'язується дотримуватися всіх пунктів даного Договору.

8. Права та обов'язки Користувача

8.1. Користувач зобов'язаний в повному обсязі дотримуватися умов даних Правил, а також не здійснювати дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Платформи.

8.2. Користувач зобов'язаний самостійно ознайомитися з цими Правилами, а також ознайомитися на Платформі з інформацією, пов'язаною з наданням Послуг, враховуючи зміни і доповнення до цих Правил.

8.3. Користувач зобов'язується не порушувати положення цих Правил, а також дотримуватися законних прав та інтересів Компанії.

8.4. Користувач зобов'язується не копіювати, не змінювати і не поширювати будь-яку інформацію про Компанію, яка стала йому відома в результаті користування Платформою і/або отримання Послуг.

8.5. Користувач зобов'язується не порушувати, не блокувати або іншим чином не завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Платформи.

8.6. Користувач має право повідомити Компанію про порушення, що пов'язані з цими Правилами та/або законодавством України.

8.7. Користувач може мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цими Правилами та чинним законодавством.

8.8. Користувач зобов'язується не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Платформи.

8.9. Користувач зобов'язується не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до інформації Платформи і Послуг.

8.10. Надавати Компанії достовірну, правдиву і коректну інформацію, в тому числі при реєстрації на Платформі та при заповненні Особистого кабінету.

8.11. Притримуватися порядку оплат Замовлень.

8.12. Користувач зобов'язується щоденно оновлювати інформацію щодо вільного часу кожного спеціалісту та Сервісів, а також вчасно підтверджувати Замовлення.

8.13. Користувач зобов'язується не спонукати Клієнтів, що надійшли до нього через Платформу здійснювати подальші записи до нього без використання Платформи. Такі дії будуть прирівнюватись до порушення умов цього Договору.

8.14. Користувач може самостійно додавати до Особистого кабінету будь-які акції для Клієнтів, періодичні знижки та бонусні програми, які Компанія може використовувати для рекламування Користувача.

8.15. Користувач має право розміщувати посилання на власну сторінку на Платформі, як на власний сайт на якому розміщується вся актуальна інформація щодо Сервісу Користувача у своїх соціальних мережах.

8.16. Користувач має право через Платформу реалізувати комплекси косметичних та професійних засобів, використовуючи відповідний для цього розділ Платформи.

8.17. Користувач несе повну відповідальність та зобов'язується надати Сервіс у приміщенні, що відповідає усім санітарним, технічним та іншим законодавчим вимогам, яке належить Користувачу або знаходиться в оренді у Користувача.

9. Відповідальність. Обмеження відповідальності

9.1. Компанія та Користувач несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Компанія не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань за цим Договором у разі надання Користувачем недостовірної або помилкової інформації при реєстрації на Платформі.

9.3. Компанія не несе відповідальність за помилки і збої в роботі Платформи, а також за збитки, які понесли або можуть понести Користувачі в результаті тимчасового призупинення роботи Платформи.

9.4. Компанія не несе відповідальність за помилково прийняті Користувачами рішення з приводу доходів або прибутків на які Користувач розраховує, використовуючи Платформу та Послуги.

9.5. Будь ласка, прийміть цей факт серйозно та зробіть потрібні висновки: всі висловлювання на Платформі з приводу збільшення доходів, клієнтської бази, зростання популярності та впізнаваності на ринку, які вже розміщені або будуть розміщені на Платформі, - припущення, тому не є гарантією їх отримання.

9.6. Компанія та Користувач звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних (форс-мажорних) обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, перебої електромереж або перебої роботи мережі Інтернет, епідемії вірусні атаки, дії органів державної влади. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

9.7. Користувач не несе відповідальність за випадки, коли Клієнт, що раніше здійснював Замовлення Сервісу через Платформу, звернувся до Користувача особисто.

10. Право інтелектуальної власносності

10.1. Дана Платформа є об'єктом інтелектуальної власності і належить Компанії, а також підлягає охороні відповідно до законодавства України, міжнародних договорів і Конвенцій, що ратифіковані Україною. Будь-яке копіювання інформації, тексту, зображень, відео- чи аудіо-записів, інших даних, торгових марок і логотипів, елементів Платформи або інших Користувачів буде сприйнято як порушення авторського права Компанії і може слугувати причиною для судового розгляду з притягненням до відповідальності порушника, відповідно до законодавства України.

10.2. Використання Платформи дозволено тільки в рамках запропонованого функціоналу. Ніякі елементи, контент, розміщені на Платформі, не можуть бути використані в інший спосіб без попереднього дозволу Компанії. Під забороненим використанням маються на увазі, в тому числі, але не обмежуючись наступним: відтворення, копіювання, переробка, адаптація, перепродаж, розміщення, поширення будь-яким способом і т.п.

10.3. Користувач надає невиключну, без права передачі ліцензію Компанії на використання комерційних найменувань та торгових марок, фото- і відео матеріалів, що були надані / завантажені Користувачем, в цілях рекламування / просування послуг Платформи та Користувача, за умови запобігання спотворенню репутації Користувача та його Сервісу.

11. Політика конфіденційності

11.1. Конфіденційність персональних даних - обов'язкова, для дотримання Адміністрацією Компанії, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

11.2. Персональні дані є частиною конфіденційної інформації та надаються Користувачем виключно на добровільній основі і за його згоди при користуванні Платформою https://ibeauty.ua/salons#.

11.3. Компанія зобов'язується не сприяти поширенню персональних даних Користувачів і не передавати цю інформацію третім особам, за винятком випадків передбачених законодавством України.

11.4. Компанія на підставі конфіденційної інформації може проводити статистичні, демографічні та маркетингові дослідження. Результати даних досліджень не є конфіденційною інформацією якщо отримані в агрегатному вигляді, або в такому, що не розкривають персональних даних.

11.5. Компанія здійснює збір, зберігання і використання конфіденційної інформації відповідно до цих Правил та Політики Конфіденційності Компанії. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувачів згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

12. Сповіщення та повідомлення

12.1. Адресою електронної пошти, зареєстрованою за Компанією, вважається електронна адреса info@ibeauty.ua. Зазначена адреса електронної пошти Користувачем при реєстрації на Платформі вважається адресою електронної пошти Користувача.

12.2. Користувачі дають згоду на отримання повідомлень рекламного, технічного та інформаційного характеру з електронної пошти Компанії.

13. Порядок вирішення спорів

13.1. У разі виникнення суперечок або розбіжностей, пов'язаних з даним Договором, Сторони докладають всіх зусиль для їх вирішення шляхом переговорів з дотриманням досудового порядку вирішення спорів.

13.2. Всі претензії, пропозиції та зауваження будуть розглянуті Компанією при дотриманні письмової форми і при направленні їх на електронну адресу Компанії протягом 1 (одного місяця), з дня дати відправлення листа Користувачем.

13.3. Якщо суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то такі суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Компанії.

14. Порядок внесення змін і доповнень до Договору. Термін дії Договору

14.1. Для поліпшення роботи Платформи Компанія може вносити зміни / доповнення до цього Договору без оповіщення Користувачів. Датою вступу в силу нової редакції Договору вважається дата опублікування Договору на Платформі. Для цілей ознайомлення з новими умовами, Користувач повинен ознайомлюватися з умовами не рідше одного разу на місяць.

14.2. У разі незгоди Користувача з новою редакцією Договору, Користувач може не користуватися Платформою і Послугами.

14.3. Компанія має право передати Платформу з усіма його Послугами і змістом, включаючи особисту інформацію Користувачів, своєму правонаступнику за договорами або інших підстав. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

14.4. Цей Договір набуває чинності з моменту проходження процедури реєстрації Користувачем на Платформі і діє безстроково.

14.5. Користувач має право у будь-який момент за власним бажанням розірвати даний Публічний Договір (оферту) із Компанією попередньо повідомивши про це її у письмовому вигляді на емейл.

15. Заключні положення

15.1. Цей Договір і відносини між Компанією та Користувачем регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

15.2. У разі визнання судом будь-якого з пунктів Договору недійсним або таким, що не підлягає виконанню, всі інші пункти Договору є обов'язковими і не втрачають своєї юридичної сили.

16. Контактна інформація:

ТОВ «АЙБЬЮТІ»

код ЄДРПОУ: 42693313

адреса: 01015, м.Київ, провулок Памви Беринди, буд. 6

info@ibeauty.ua

контактний номер телефону:: 0 800 33 2727