ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

(Умови Обробки Персональних Даних)

Ця політика конфіденційності пояснює, як саме збирається інформація про Вас, як вона використовується і розкривається товариством з обмеженою відповідальністю «АЙБЬЮТІ» (код ЄДРПОУ: 42693313, адреса: 01015, м.Київ, провулок Памви Беринди, буд. 6 (далі Компанія) при відвідуванні Вами сукупності Веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): https://ibeauty.ua/ (далі Сайт).

Цим Ви надаєте згоду на обробку Своїх персональних даних та підтверджуєте, що Ви повідомлені про порядок та мету, а також інші умови їх обробки відповідно до ст.ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних».

Відвідуючи Сайт, Ви приймаєте нашу Політику конфіденційності та дозволяєте Компанії збирати, використовувати і розкривати інформацію про Вас відповідно до цілей, вказаних нижче.

Цим Ви підтверджуєте, що маєте достатню правоздатність і дієздатність за законами Вашої країни для надання згоди з цією політикою конфіденційності та згодою на обробку Ваших персональних даних на даних умовах.

Час від часу Ми можемо корегувати цю політику конфіденційності. Після внесення будь-яких змін ми повідомимо Вас, оновивши дату в верхній частині політики. Ми рекомендуємо Вам ознайомитися з політикою конфіденційності під час отримання доступу до Сайту, щоб залишатись проінформованими про наші інформаційні методи і способи, якими Ви можете допомогти захистити Вашу конфіденційність.

ДОДАТКОВІ УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРИ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ В РАМКАХ РОЗДІЛУ «РЕЄСТРАЦІЯ».

1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. ТЕРМІНИ.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Власник персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

Розпорядник бази Персональних даних – фізична чи юридична особа, яка є власником бази Персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;

«IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

Суб’єкт персональних даних має право:

1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3. На доступ до своїх персональних даних;

4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5. Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11. Відкликати згоду на обробку персональних даних;

12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

3. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ

Інформація збирається автоматично через Сайт. Коли Ви отримуєте доступ до Сайту, Ми автоматично збираємо інформацію про Вас, в тому числі:

Дані при реєстрації: ім’я, дата народження, номер телефону, електронна пошта, стать, інформація про процедури, яким Ви надаєте перевагу;

Дані про соціальні мережі: посилання на соціальні мережі, у яких користувач Сайту зареєстрований (а саме- Facebook, Instagram);

Інформація для сплати послуг: дані платіжної картки або/та дані системи мобільних платежів;

Лог-файли: Ми реєструємо інформацію про використання Сайту, в тому числі тип використовуваного пристрою, час доступу і вашу IP-адресу;

Інформація про пристрій: Ми збираємо інформацію про пристрій, який Ви використовуєте для доступу до Сайту (далі в цій політиці конфіденційності – Пристрої), включаючи інформацію про програмне забезпечення пристрою, апаратні засоби і т.д.;

Інформація про використання: Ми збираємо інформацію про використання Сайту, в тому числі Ваші дії на Сайті, якщо такі є;

Інформація про інтереси: Ми збираємо інформацію про матеріал, який Вас цікавить, пов’язаний з використанням вами Сайту;

Ваші геолокації: Ми збираємо інформацію про Ваші геолокації;

Інформація, яку Ми збираємо з інших джерел

Ми також можемо отримувати інформацію з інших джерел і об’єднувати з інформацією, яку Ми збираємо через Сайт.

4. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Ми можемо використовувати інформацію про Вас для різних цілей, у тому числі:

Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої законодавством встановлені певні вимоги, як: інформація про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

Відправки Вам рахунків або повідомлень про сплату послуг, а також збір рахунків від Вас;

Для розробки нових сайтів і послуг;

Для забезпечення, підтримки і покращення Сайту;

Забезпечення і поставки продуктів і послуг, які Ви запросили і відправки Вам відповідної інформацію;

Для надсилання Вам повідомлень;

Надсилання цільового, у тому числі рекламного, контенту (матеріалу) відповідного змісту (включаючи оголошення), що надаються третіми особами або нами. При цьому, Ми не несемо відповідальності за зміст поданих третіми сторонами послуг або товарів;

Для надання новин та інформації про Сайт та роботу Компанії, що, на Нашу думку, буде представляти інтерес для Вас;

Для того, щоб персоналізувати і поліпшити надання послуг і забезпечити індивідуальний підхід;

Щоб реалізовувати будь-які інші цілі, для яких інформація була зібрана;

Погоджуючись з Нашою політикою конфіденційності чи іншим чином надавши Нам інформацію, Ви даєте згоду на обробку та передачу інформації, у тому числі – в Україні.

Для забезпечення надання інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та на виконання законів України, у тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», а також відповідно до Правил використання сайту та інших актів, що регулюють діяльність Компанії.

5. РЕКЛАМА ТА АНАЛІТИКА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

Ми можемо дозволити третім сторонам надавати контекстні та інші рекламні оголошення і надавати аналітичні послуги, пов’язані з роботою Сайту. Ці особи можуть використовувати різні ідентифікатори для збору інформації про використання програми, в тому числі Вашу IP-адресу, MAC-адресу, ідентифікатори пристроїв, програмного забезпечення та інформацію про обладнання, часовий пояс і інформацію про використання, в тому числі інформацію, викладену в пункті 1 цієї політики конфіденційності. Ця інформація може бути використана Компанією та іншими для визначення популярності певного контенту, для забезпечення контекстної та іншої реклами, для кращого розуміння Вашої діяльності на Сайті.

6. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

Ми можемо надавати інформацію про Вас у даний спосіб або іншим чином, як описано в цій політиці конфіденційності:

Постачальниками, консультантами та іншими постачальниками послуг, яким необхідний доступ до такої інформації для виконання робіт від Нашого імені, а також ТОВ «ФК ВЕЙ ФОР ПЕЙ», яка є учасником платіжної системи 'FLASHPAY';

Ми можемо надавати інформацію про суб’єкт персональних даних соціальним мережам (таким як Facebook), які були вказані в анкеті користувача Сайту https://ibeauty.ua/;

У відповідь на запит про надання інформації, якщо Ми вважаємо, що розкриття інформації відповідає до будь-якого застосовуваного законодавства, правил або судового процесу;

Якщо Ми вважаємо, що Ваші дії не узгоджуються з духом, текстом наших угод або політик для користувачів, а також для захисту прав власності та безпеки Компанії або інших осіб;

У зв’язку з або під час переговорів, будь-якого злиття, продажу активів Компанії, фінансування або придбання всіх або частини Нашого бізнесу іншій компанії;

Третім особам, що бажають забезпечити рекламу відповідного змісту для Вас і мають правові відносини з Нами (Ми надаємо тільки знеособлену інформацію в даному випадку).

Ми також можемо надавати третім особам на Наш вибір зведену інформацію або знеособлену інформацію.

7. РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми можемо розкривати Ваші персональні дані будь-якому з наших співробітників, посадових осіб, страховиків, професійних консультантів, агентів, постачальників або субпідрядників, якщо це необхідно для цілей, викладених в цій Політиці.

Ми можемо розкривати Ваші персональні дані будь-якому члену нашої групи компаній в розумних межах, необхідних для цілей, викладених в цій Політиці.

Ми можемо розкривати Ваші персональні дані:

В межах, передбачених законодавством;

У зв’язку з поточним або передбаченим судовим розглядом;

В цілях встановлення, здійснення або захисту законних прав компанії (враховуючи розкриття персональних даних третім особам, щоб уникнути шахрайства або задля зниження кредитного ризику);

Покупцю компанії, у випадку її продажу;

За виключенням випадків, передбачених цією політикою, ми не будемо надавати Ваші персональні дані третім особам.

8. ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

У розділі 8 викладається Наша політика та процедури збереження персональних даних, які забезпечують Нам допомогу в дотриманні юридичних зобов’язань Компанії щодо зберігання та видалення особистої інформації.

Персональні дані, які Ми обробляємо для цілей, що зазначені у розділі 4, не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для цих цілей, але не більше 3(трьох) років з дати останньої взаємодії власника персональних даних з Сайтом https://ibeauty.ua/.

Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

9. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми приймаємо розумні технічні та організаційні запобіжні заходи, щоб запобігти втрати, неправильного застосування або зміни Ваших персональних даних.

Усі персональні дані, які Ви надаєте на Сайті https://ibeauty.ua/ Ми зберігаємо на Наших захищених серверах.

Усі електронні фінансові операції, які відбуваються на Сайті https://ibeauty.ua/ будуть захищені технологією шифрування.

Ви усвідомлюєте, що передача персональних даних через Інтернет є небезпечною і Ми не несемо повної відповідальності у разі передачі даних через Інтернет.

Ви несете відповідальність за збереження конфіденційності пароля, який Ви використовуєте для доступу до Сайту https://ibeauty.ua/.

10. ДОСТУП, ЗМІНИ/ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ АБО ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ

Доступ Користувача до даних про Себе здійснюється безкоштовно. Відстрочка доступу Користувача до Своїх персональних даних не допускається. Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, відкликати згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет, через повідомлення на електронну адресу info@ibeauty.ua або поштову адресу Товариства: 01015, м. Київ, провулок Памви Беринди, буд. 6.

Після отримання такого повідомлення обробка персональних даних Користувача буде припинена, а Його дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності з діючим законодавством України.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

До звернення в суд з позовом про суперечки, що виникають із відносин між Користувачем Сайту і Компанією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору). Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії. При недосягненні згоди, суперечка передається на розгляд в судовий орган у відповідності з чинним законодавством. До цієї Політики і відносин між Користувачем і Компанією застосовується чинне законодавство України.

12. ФАЙЛИ COOKIE

Наш Сайт використовує файли cookie. Файл cookie – це файл, який містить ідентифікатор (строку букв та цифр), що відправляються веб-сервером та зберігаються браузером. Далі ідентифікатор відправляється назад на сервер кожного разу, коли браузер запрошує сторінку з сервера. Файли cookie можуть бути або «постійними», або «сесійними»: постійні файли cookie зберігаються веб-браузером та залишаються дійсними до встановленого строку їх дії, якщо користувач не видалив їх до закінчення строку дії; сесійні файли cookie, з іншої сторони, закінчуються в кінці сеансу користувача, коли веб-браузер зачинено. Файли cookie зазвичай не містять ніякої інформації, що ідентифікує Користувача Сайту, але особиста інформація, яку Ми зберігаємо про Користувача, може бути пов’язана з інформацією в файлах cookie, яка отримана з них. Ми використовуємо як постійні cookie, так і сесійні cookie.

Ми використовуємо Google Analytics та Google Adwords на Нашому Сайті для розпізнавання комп’ютера, коли Користувач: відвідує Сайт; слідкує за переміщенням користувачів по сайту; дозволяє використовувати корзину покупок на Сайті; поліпшує зручність використання Сайту; аналізує використання Сайту; адмініструє Сайт; запобігає шахрайству та поліпшує безпечність Сайту.

Більшість браузерів дозволяють користувачам відмовитися від приймання файлів cookie, наприклад:

в Internet Explorer (версія 10) Ви можете заблокувати cookie за допомогою налаштувань перевизначення обробки;

в Firefox (версія 24) Ви можете заблокувати всі файли cookie, натиснувши 'Інструменти', 'Параметри', 'Конфіденційність', обравши 'Використовувати призначені для користувача настройки для історії' у спадному меню і знявши прапорець 'Приймати файли cookie з сайтів';

в Chrome (версія 29) Ви можете заблокувати всі файли cookie, перейшовши в меню 'Налагодження та управління' і натиснувши 'Налаштування', 'Показати додаткові налаштування' і 'Налаштування контенту', а потім обравши 'Блокувати сайти від установки будь-яких даних' під заголовком 'Файли cookie'.

Блокування всіх файлів cookie негативно позначиться на зручності використання багатьох сайтів. Якщо ви блокуєте файли cookie, ви не можете використовувати всі функції Нашого Сайту. Ви можете видалити файли cookie, вже збережені на Вашому комп'ютері, наприклад:

в Internet Explorer (версія 10) необхідно видаляти файли cookie вручну (інструкції для цього можна знайти на сторінці http://support.microsoft.com/kb/278835);

в Firefox (версія 24) Ви можете видалити файли cookie, натиснувши 'Інструменти', 'Параметри' і 'Конфіденційність', обравши 'Використовувати призначені для користувача настройки для історії', натиснувши 'Показати файли cookie', а потім 'Видалити всі файли cookie';

в Chrome (версія 29) Ви можете видалити всі файли cookie, перейшовши в меню 'Налагодження та управління' і натиснувши 'Налаштування', 'Показати додаткові налаштування' і 'Очистити дані перегляду', а потім обравши 'Видалити файли cookie та інші дані сайту і плагіна', перш ніж натиснути 'Очистити дані перегляду'.

Блокування файлів cookie негативно позначиться на зручності використання багатьох сайтів.

13. ДОДАТКОВІ УМОВИ

Компанія залишає за Собою право на зміни умов даної Політики в будь-який момент без згоди Користувача.

Нова Політика набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Компанії за адресою: https://ibeauty.ua/, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

У випадку, якщо Користувач не погоджується зі змінами, Він зобов’язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Порталом.

Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або третя особа в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

Ми можемо оновлювати дану політику час від часу, публікуючи нову версію на Нашому Сайті https://ibeauty.ua/.

Періодично Ви повинні перевіряти цю сторінку, аби переконатися в розумінні будь-яких змін в цій політиці. Також, Ми можемо повідомляти Вас про зміни в даній політиці по електронній пошті або через систему особистих повідомлень на Нашому Сайті.