ПРАВИЛА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

Перш ніж почати користуватися даним ресурсом, ознайомтесь із Дійсними Правилами та Умовами використання сайту https://ibeauty.ua/, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «АЙБЬЮТІ».

Згідно зі ст. ст. 633, 638, 641, 642 Цивільного кодексу України та Закону України «Про електронну комерцію», правила та умови використання сайту становлять Договір публічної оферти про надання послуг у сфері краси.

Цей Договір, у якому одна сторона є товариством з обмеженою відповідальністю «АЙБЬЮТІ» (код ЄДРПОУ: 42693313, адреса: 01015, м.Київ, провулок Памви Беринди, буд. 6), зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців в установленому чинним законодавством порядку та є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь- яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері краси. При замовлені та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 638, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору публічної оферти:

- факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://ibeauty.ua/;

- оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://ibeauty.ua/;

- письмова (в т.ч. в електронній формі Договору на адресу електронної пошти, зазначеній на сайті https://ibeauty.ua/).

1.5. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, Він не має права укладати цей Договір, а також користуватися Послугами та Сайтом за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Авторизація» – дозвіл, що надається Компанією для доступу до Особистого кабінету Замовника, який реалізується шляхом аналізу облікової інформації у вигляді унікальної комбінації імені користувача та пароля, що вводиться Користувачем на сторінці авторизації Сайту і перевірки їх відповідності даним, які містяться в Персональному кабінеті Замовника.

«Реєстрація» – процедура спрямована на створення Персонального кабінету Замовника. Реєстрація є добровільною та безкоштовною. Під час реєстрації на Сайті Замовник зобов’язаний надати правдиву інформацію, яка потрібна для створення Персонального кабінету.

«Користувач» – фізична або юридична особа, яка зареєстрована на Сайті або яка здійснює фактичне використання Сайту. Користувач є однією зі Сторін цього Договору.

«Онлайн-запис» - процес, в ході якого, за допомогою спеціального інтерфейсу Веб-сайту, Замовник, який виявив бажання скористатися Послугами, які надає Компанія, оформлює заявку про намір скористатися даними Послугами. Результатом Онлайн-запису є підтвердження заявки Замовника шляхом надання інформації про час, дату, послуги та контактні дані, введені в спеціальному інтерфейсі Веб-сайту, розміщеному на сайті або інших онлайн-ресурсах Компанії.»

«Особистий кабінет Користувача» - спеціалізований закритий розділ Сайту, доступний авторизованим Замовникам після Реєстрації і Авторизації і призначений для здійснення Замовником використання Сайту (отримання Послуг через Сайт), а також містить інформацію про Замовника і Його персональні налаштування. Для входу в Особистий кабінет використовується унікальне ім'я користувача та пароль, які Замовник отримує при Реєстрації відповідно до умов цього Договору.

«Персональна сторінка Користувача» - спеціальна окрема Веб-сторінка Сайту, яка є статистичним розділом, у якому розміщується інформація про Виконавця та його діяльність, в тому числі інформація про послуги та/або ціни на послуги, що надаються Виконавцем, фото- і відеоматеріали, контактні дані Виконавця.

«Договір публічної оферти» - публічна пропозиція, тобто пропозиція укладання договору на заздалегідь визначених умовах.

«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» - Послуга або декілька Послуг у сфері краси (а саме – послуги зі СПА-процедур, процедур з манікюру, педикюру, укладки волосся, косметології), які надаються Виконавцем та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://ibeauty.ua/.

«Замовник» - Користувач Сайту (фізична або юридична особа), яка замовляє Послуги на Сайті https://ibeauty.ua/

«Виконавець» - суб’єкт господарювання, фізична особа-підприємець, що надає послуги у сфері краси та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері краси (а саме – послуги зі СПА-процедур, процедур з манікюру, педикюру, укладки волосся, косметології), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності в сфері краси, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА

4.1. Сайт та контент на Сайті є результатом інтелектуальної діяльності, який належить Компанії, є об’єктом авторського права та охороняється (захищається) законом “Про авторське право”.

4.2. Право користування Сайтом надається виключно Користувачу (Замовнику), без права передачі третім особам, в обсязі, обумовленому цим Договором.

4.3. Користувач Сайту не має права видаляти або зменшувати інформацію та відомості про авторські права, патенти, торгову марку тощо.

4.4. Користувач не має права на розповсюдження або привласнення торгової марки та знаків обслуговування Сайту.

4.5. Користувач не має права на копіювання та поширення копій Сайту та його компонентів.

4.6. Користувачу надається виключно право на користування Сайтом.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник (Користувач) зобов’язаний:

5.1.1. Дотримуватися вимог цього Договору та усіх додатків до цього Договору.

5.1.2. Надавати Компанії всю необхідну інформацію для виконання Компанією своїх зобов’язань за цим Договором.

5.1.3. Не чинити дій щодо копіювання, модифікування, деасембліювання та декомпілювання Сайту.

5.1.4. Своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;

5.1.5. Використовувати Веб-сайт та Послуги тільки для законних цілей і законними способами з урахуванням чинного законодавства України.

5.2. Замовник (Користувач) має право:

5.2.1. Отримувати цілодобовий доступ до Сайту Компанії, окрім випадків проведення технічних та профілактичних робіт.

5.2.2. Оформити Замовлення Послуг, за тарифом зазначеним на відповідній сторінці Веб-сайту https://ibeauty.ua/;

5.2.3. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

5.3. Виконавець (Компанія) зобов’язаний:

5.3.1. Забезпечувати цілодобовий доступ до Сайту Компанії, окрім випадків проведення технічних та профілактичних робіт.

5.3.2. Забезпечити Користувачу, який уклав цей Договір, отримання доступу до замовлення відповідних послуг, зазначених на сторінці Веб-сайту https://ibeauty.ua/.

5.3.3. Забезпечити конфіденційність даних, що надаються Замовником для реєстрації на Сайті чи оформлення замовлення.

5.3.4. Надсилати Замовнику фінансові документи за його запитом.

5.4. Виконавець (Компанія) має право:

5.4.1. Вносити зміни до веб-сайту без повідомлення Користувача. Компанія залишає за собою право додавати нові властивості і функціональні можливості Веб-сайту або видаляти з Веб-сайту вже існуючі властивості і функціональні можливості.

5.4.2. Блокувати доступ до персональної сторінки Користувача у випадку недотримання умов цього договору Користувачем.

6. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

6.1. Реєстрація:

6.1.1. Для того, щоб повноцінно користуватися усіма можливостями Сайту, Користувачу необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої буде створений Персональний кабінет Користувача на відповідній сторінці веб-сайтуhttps://ibeauty.ua/в мережі Інтернет;

6.1.2. Під час реєстрації Користувач зобов’язаний надати повну та достовірну інформацію про себе, яка потребується для реєстрації;

6.1.3. Користувач заповнює реєстраційну форму особисто та не має права заповнювати реєстраційну форму від імені чи замість іншої особи, окрім випадку, коли Користувач володіє оформленими в установленому чинним законодавством України порядку необхідними повноваженнями, що дозволяють йому здійснювати Реєстрацію від імені третьої особи;

6.1.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність чинному законодавству України наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. Якщо Користувач надає невірну інформацію або якщо у Компанії є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Компанія має право заблокувати або видалити Обліковий запис Користувача, створений Користувачем, а також заборонити Користувачу використання Веб-сайту.

6.1.5. Під час реєстрації Користувач повинен вигадати пароль для входу до персональної сторінки та несе повну відповідальність за його конфіденційність;

6.1.6. Користувач на використовуваному ним апаратно-програмному забезпеченні може дозволити зберігання імені користувача та/або пароля (в тому числі з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Веб-сайті.

6.1.7. Реєстрація є добровільною та безкоштовною;

6.2. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує в Програмі, повідомляє іншим Користувачам і третім особам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами і третіми особами.

6.3. Оформлення Онлайн-запису:

6.3.1. Після процедури авторизації Користувачу надається доступ до персональної сторінки Користувача;

6.3.2. Онлайн-запис проходить лише за участі Користувача та лише Користувач несе відповідальність за правильно оформлене замовлення;

6.3.3. Онлайн-запис передбачає можливість підтвердження замовлення за допомогою працівника Компанії під час особистого дзвінка або через повідомлення на електронну пошту Користувача;

6.3.4. Після замовлення послуги Компанія зобов’язується нагадати Користувачу про замовлення не менш ніж за 24 години до проходження процедури;

6.3.5. Користувач зобов’язаний забезпечувати актуальність адреси електронної пошти та/або телефонного номера, використовуваного в якості імені Користувача при Авторизації.

6.4. Cashback

6.4.1. Компанія передбачає можливість повернення 5 (п’яти) відсотків від суми наданої послуги після отримання картки постійного користувача.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://ibeauty.ua/. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору в Національній валюті України.

7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

перерахунку грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або за допомогою Way for Pay, що є учасником платіжної системи «FLASHPAY»;

за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо замовником є фізична особа).

Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

8.1. Умови забезпечення конфіденційності персональних даних забезпечуються Політикою конфіденційності компанії.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір не можна вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця ( а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та/або настання форс-мажорних обставин).

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо це виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, землетруси, повені, пожежі.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Інформація, що надається Замовником, є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання Його Замовлення.

11.3. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі: отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої діяльності про Веб-сайт https://ibeauty.ua/ . У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://ibeauty.ua/ ,Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на електронну адресу Виконавця.

11.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст та правдивість інформації, яка надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

11.5. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права її відчуження або передачі на користь третіх осіб.

11.6. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства України. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.7. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.

11.8. У відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України, Виконавець самостійно визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.